Være fin

På jorden vil
en høre til.
Så, er en grønn,
så er en skjønn!