Virkelig

Er bestemt
ei bekvemt,
er å være
nød å lære.