Virke

Det å dyrke
er ditt yrke
om du hever,
ikke krever.