Veien

Alle veier
retning eier.
Men den trange
lar deg fange.