Utgangspunkt

Det er bare
til å klare,
livet, ikke
til å rikke.