Tro og håp

Ditt håp er dyr
som fram seg byr.
For slik er tro,
at den vil gro.