Trening

Alles mening
er at trening
er å dyrke
kraft og styrke.