Tosomhet

I mellom to
vil intet gro
når vann og land
er to ved strand.