Til deg

Et dikt til deg
som ler til meg:
Var alle slik
var verden rik!