Rammer

Må en ha skilt
å være i,
så er det vilt
å ekte bli!