Kosedyret

Et kosedyr
blir helt på styr,
gitt at det får
et sådant kår.