Kontroll

Vil den nøye
holde øye
må han være
ganske nære.