Klart som glass

I et slags glass
er det klart plass
hvis glasset har
fått bunnen klar.