Kjærlighet

Forklarer du
hva kjærlig er,
du er en gru
når du er kjær!