Hustruen

I tro på Gud
er mannen brud.
Den skjønne viv
vil så gi liv.