Gjengivelse

Verket skjønnes
og belønnes
om du merker
hva som verker.