Ferden

Bilen kjøres
på en vei.
Ferden gjøres
i en fei!