Faktisk

En må skille
mellom ville
og de passe
i en kasse.