Drøyt

En er litt drøy
om en er høy
når tanken er
å være kjær!