Å være slag

Å være slag
er til behag
om klokka slår,
så tiden går!